Machine learning in de audit: voorspellen van klantverloop

Machine learning in de audit: voorspellen van klantverloop

Het doel van machine learning is om voorspellingen te maken aan de hand van data. Binnen dit veld worden doorgaans drie hoofdtoepassingen onderscheiden: classificatie, regressie en clusteren. Deze column gaat over classificatie.

Koen Derks

Classificatie is een vorm van machine learning die streeft naar het voorspellen van een categorische (dat wil zeggen niet-numerieke) variabele op basis van diverse kenmerken. Classificatie kent talloze praktische toepassingen en wordt tegenwoordig ook gebruikt in de audit. Zo kun je deze techniek bijvoorbeeld gebruiken om de continuïteit van een bedrijf te voorspellen als zorgelijk of niet, gebaseerd op verschillende financiële kengetallen.

Op dezelfde wijze kun je het frauderisico van declaraties voorspellen als hoog of laag op basis van bijvoorbeeld de doorlooptijd en het bedrag dat wordt gedeclareerd. Deze voorspellingen zijn mogelijk dankzij algoritmes die zijn getraind op data. Het trainen van dit soort algoritmes is echter niet eenvoudig en vereist vaak programmeerkennis. Dat is jammer, want dit vormt een obstakel voor het breder gebruik van deze innovatieve methoden.

Lees verder >>