Data

Stap in de wereld van Data Management, waar elke handeling draait om het ontketenen van de kracht van gegevens! Als Data Management professional ben je de architect van toegankelijkheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van gegevens. Jouw rol gaat verder dan het verzamelen, opslaan en organiseren; het omvat het ontsluiten van het volledige potentieel van gegevens voor geïnformeerde en strategische besluitvorming. Goed Data Management is niet alleen een sleutel tot het maximaliseren van de waarde van gegevens, maar ook cruciaal om te voldoen aan wettelijke vereisten. Ben jij die onmisbare schakel die gegevens transformeert in waardevolle inzichten?


Wat is Data Management?

Data Management is gericht op de beheersing, verrijking en beschikbaar stellen van data/gegevens. Dit heeft niet alleen als doel bedrijfsgegevens efficiënt bruikbaar te maken maar ook om bijvoorbeeld tot waardevolle (nieuwe) marketinginzichten te komen en/of risico’s transparant te maken. Data is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering geworden, en veel organisaties hebben een Data Strategie. Data vormt de basis voor de transitie die bij veel organisaties gaande is.

Vacatures Data Management

Wat is AI? (Artificial Intelligence)

AI (Artificial Intelligence of Kunstmatige intelligentie) houdt zich bezig met het ontwikkelen van systemen en machines die taken uitvoeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen. Deze systemen zijn in staat om te leren, redeneren, problemen op te lossen, spraak en beeld te herkennen, en autonome beslissingen te nemen. AI-technologieën omvatten machine learning, neurale netwerken en deep learning.
AI wordt toegepast in verschillende sectoren, waaronder automatisering, gezondheidszorg, taalverwerking, zelfrijdende auto's en meer. Het speelt een steeds grotere rol in de moderne technologie en samenleving. De vooruitgang in processoren en data heeft geleid tot belangrijke doorbraken in AI. Het wordt als essentieel beschouwd voor de digitale transformatie van de samenleving.

Vacatures Artificial Intelligence

Wat doet een Data Analist?

Een Data Analist is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en analyseren van gegevens om waardevolle inzichten te genereren. Ze gebruiken datamining, statistische analyses en modellering om trends en patronen te identificeren. Data Analisten ondersteunen besluitvorming en strategische planning in diverse sectoren, waaronder bedrijfsleven, gezondheidszorg en wetenschap.

Vacatures Data Analist

Wat doet een Data Engineer?

Een Data Engineer is verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van de gegevensinfrastructuur van een organisatie. Dit omvat het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, evenals het ontwikkelen van systemen voor gegevensanalyse. Data Engineers werken met technologieën zoals SQL, ETL (Extract, Transform, Load), cloudplatforms zoals AWS en Azure, programmeertalen zoals Python en tools zoals Spark en Hadoop. Ze spelen een cruciale rol in het mogelijk maken van gegevensgestuurde besluitvorming en analyses binnen organisaties.

Vacatures Data Engineer

Wat is Data Governance?

Data Governance bewaakt de kwaliteit van data in een organisatie. Hiermee staan ze aan de bron van een aantoonbaar kwalitatief rapportageproces. De focus ligt op het in controle zijn op de processen rondom het invoeren van data, het bewerken en het interpreteren van data en de informatieverstrekking vanuit data.

Vacatures Data Governance

Wat doet een Data Scientist?

Een Data Scientist analyseert grote hoeveelheden gegevens om inzichten en patronen te ontdekken. Ze ontwikkelen en implementeren complexe algoritmes en modellen om data te begrijpen en bruikbare informatie te genereren voor besluitvorming en probleemoplossing. Data Scientists spelen een cruciale rol in diverse sectoren, waaronder technologie, gezondheidszorg en financiën.

Vacatures Data Scientist

Hoe word je een Data Professional?

Om Data Professional te worden heb je een data-gerelateerde hbo- of wo-opleiding afgerond te hebben, bijvoorbeeld:

 • Econometrie
 • Data Science
 • Business Analytics
 • Informatietechnologie
 • Technische Wiskunde
 • Technische Bedrijfskunde

Er zijn veel postacademische opleidingen op het gebied van Data Science & Business Intelligence of Artificial Intelligence. 


Veel gestelde vragen

Data management verwijst naar het proces van het verzamelen, opslaan, organiseren, verwerken en beheren van gegevens om de toegankelijkheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid ervan te waarborgen.  Effectief data management is essentieel om gegevensgestuurde beslissingen te ondersteunen, de waarde van gegevens te maximaliseren en te voldoen aan wettelijke vereisten. 

Kunstmatige intelligentie (AI) in de finance sector verwijst naar het gebruik van geavanceerde computertechnologieën voor taken zoals risicobeheer, business, marketing en fraudeopsporing. Het verbetert efficiëntie en besluitvorming.

>> vacatures op het terrein van Artificial Intelligence

Een Data Analist verzamelt en analyseert gegevens om trends te identificeren, inzicht te verkrijgen en adviezen, rapporten, campagnes en modellen te ontwikkelen. Dit helpt bij het nemen van geïnformeerde beslissingen en strategieën binnen organisaties.

>> vacatures op het terrein van Data Analyse

Een Data Engineer bedenkt, ontwerpt en ontwikkelt technische oplossingen om grote hoeveelheden data te verzamelen, op te slaan en te analyseren. Dit omvat het bouwen van gegevensarchitecturen en systemen om effectieve gegevensverwerking mogelijk te maken.

>> vacatures op het terrein van Data Engineering

Data Governance is het beheer van datakwaliteit en beveiliging met als doel een breed gedragen visie en strategie voor effectief datamanagement binnen een organisatie te waarborgen. Het draagt bij aan gegevensbeheer en -verbetering

>> vacatures op het terrein van Data Governance

Data management betreft de zorgvuldige organisatie van gegevens, inclusief privacy, metadata en beleidskwesties. Het omvat datastrategie en het toewijzen van rollen binnen de organisatie om gegevens effectief te beheren.

>> vacatures op het terrein van Data Management

Als Data Scientist pas je geavanceerde analysetechnieken toe om tot fact based inzichten en algoritmes te komen die richting geven aan de organisatie. Opkomende technologieën, zoals Robotic Process Automation of Artificial Intelligence kunnen veel toegevoegde waarde hebben voor bedrijven. De Data Scientist onderkent en beheerst de risico's die met deze nieuwe technologieën samenhangen.

>> vacatures op het terrein van Data Science

Om Data Manager te worden heb je een data-gerelateerde hbo- of wo-opleiding afgerond te hebben, bijvoorbeeld:

 • Econometrie
 • Data Science
 • Business Analytics
 • Informatietechnologie
 • Technische Wiskunde
 • Technische Bedrijfskunde

Er zijn veel postacademische opleidingen op het gebied van Data Science & Business Intelligence of Artificial Intelligence.

www.datacarriere.com is de grootste Dataspecialisten vacaturebank van Nederland. Voor Data Analisten, Data Engineers Data Scientist. Data Governance, AI, BI en Data Management.