Vacatures voor Data Specialisten
Jannie Minnema

Wendbaarheid, vakmanschap en eigenaarschap

Interview met Jannie Minnema - CIO MN

‘Na jarenlang onderhandelen is het nieuwe pensioenakkoord een feit. Dat betekent ingrijpende veranderingen in het pensioenstelsel, dus ook in de regelingen van onze klanten. Hoe die er precies uit komen te zien, staat op dit moment nog niet vast. De uitwerking van de hoofdlijnen van het akkoord vergen nog maanden, zo niet jaren. Als uitvoerder van deze pensioenregelingen moeten we snel en efficiënt op elke wijziging kunnen inspelen. Dat vereist een organisatie die wendbaar is, maar ook weet waar het om draait en actie onderneemt al voordat daar om wordt gevraagd.’

Jannie Minnema maakte ruim een jaar geleden de overstap van Oracle naar MN. Vanuit haar rol als directeur Informatievoorziening heeft ze een sleutelrol in het vernieuwingsproces van o.a. de pensioenadministratie. ‘De afgelopen jaren zijn er als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving al heel veel veranderingen op ons afgekomen. En de eerlijkheid gebied me te zeggen dat het ons soms veel inspanning en geld kost om die in de bestaande systemen in te bouwen. Dat kan schuren met de wens van onze klanten om de kostprijs per deelnemer jaarlijks structureel te verlagen. Dus naast wendbaarheid is ook kostenefficiency een belangrijke focus in ons veranderingsprogramma.’

Van monolithisch naar schaalbare oplossingen

‘Om aan alle eisen van wendbaarheid en kostenefficiency te kunnen voldoen is gekozen voor de ontwikkeling van een totaal nieuw systeem- en applicatielandschap. Net als veel andere grote administratieve organisaties beschikken wij nu nog over een monolithisch systeem. Een groot en complex systeem met veel functionaliteiten die onderling verbonden zijn. Dat maakt het onderhoud soms moeilijk, tijdrovend en kwetsbaar.’

‘Er is nu dus een sterke behoefte om onze softwaresystemen sneller en flexibeler aan te kunnen passen. Cloudarchitectuur biedt die mogelijkheid. Het zorgt voor uitrolmogelijkheden, op- en afschalen en technische oplossingen waar de huidige pensioenmarkt om vraagt. Door het opsplitsen van het applicatielandschap in zelfstandige eenheden, kunnen deze onafhankelijk van elkaar uitgerold en geschaald worden. Zo ontstaat de mogelijkheid om functionaliteit lokaal toe te voegen of te wijzigen zonder dat andere delen van het applicatielandschap geraakt worden of aangepast moeten worden. Dit leidt tot een kortere time-to-market van nieuwe functionaliteiten en daardoor ook tot een hogere business agility.’

Van projectmanagement naar SAFe

‘Wil je als organisatie snel en effectief kunnen inspelen op veranderingen in de buitenwereld, dan is ook een andere manier van denken en organiseren nodig. Daar waar voorheen afdelingen samenwerkten in een projectteam, worden nu multidisciplinaire teams samengesteld die vanuit een eigen verantwoordelijkheid zelfstandig werken. Ze richten zich op behapbare, kort-cyclische stappen die binnen 1 tot 3 weken afgerond kunnen worden. Verantwoordelijkheid, creativiteit en slagkracht komen daarmee in de projectteams te liggen.’

‘De vraag die overblijft is hoe je de teams en groepen van teams laat samenwerken. Daarvoor hebben we gekozen voor de aanpak van SAFe waarin Agile en Lean principes worden gecombineerd. Deze overgang vraagt veel van onze mensen. Niet alleen voor IT-professionals, maar voor alle professionals binnen onze organisatie. Door de manier waarop we samenwerken, is alleen diep inhoudelijke kennis niet voldoende. De moderne professional, in welk vakgebied dan ook, beschikt over het zogenaamde T-profiel; diepgaande specialistische kennis in combinatie met vaardigheden en competenties om te verbinden met mensen uit andere disciplines en te begrijpen waar hun inhoudelijke uitdagingen liggen. De verbindende competenties zijn niet alleen goed kunnen communiceren, maar bijvoorbeeld ook: procesmatig en innovatief kunnen denken, inlevingsvermogen, analyseren en concretiseren. Alleen dan kun je echt multidisciplinair werken en innovatief problemen oplossen. Daarom zet MN een stevig proces-framework in als drager van de veranderingen.

Van taakverantwoordelijkheid naar eigenaarschap

‘De omslag naar een wendbare flexibele organisatie maak je niet zomaar. Dat is een leerproces waar je met z’n allen doorheen moet. Allemaal moeten we ons aanpassen, in onze rol en in de vaardigheden en competenties die we meebrengen. Essentieel daarbij is dat we de samenwerking zoeken en over de eigen grenzen heen kijken. Je kunt wel met succes met je team aan het eigen project werken, maar als je daarbij uit het oog verliest waar de andere teams mee bezig zijn, kan dat contraproductief werken. Communiceren, luisteren en reflecteren zijn de basis ingrediënten om samen sterker te worden en deze organisatie te laten bruisen.’

COVID 19
Verandering zal de enige constante zijn, kijkend naar de toekomst. Dan rijst al snel de vraag: hoe veranderingsgezind is men binnen MN? ‘Daar ben ik tevreden over. De uitbraak van het coronavirus heeft dat nog eens dik onderstreept. Van de ene op de andere dag werden we geconfronteerd met een organisatie die voor 90% vanuit huis werkt. Dan moet er heel snel heel wat veranderen, zowel boven als onder de motorkap. En ik ben nog steeds zwaar onder de indruk hoe dat door IV is aangepakt. Dat stemt zeer hoopvol voor de toekomst!’

Heb jij een duidelijke visie op de rol van IV binnen een dienstverlenende organisatie en wil je meebouwen aan MN als leidende digitale uitvoerder, dan kom ik graag met je in contact.

Lees hier meer over de rol van

Manager Digital Office

Manager Ontwikkeling & Beheer

Manager IT Levering

Wil je dit interview verder delen?

Geplaatst op 29 juli 2020
Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Datacarriere.com is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956