Werken bij het CBS

De samenleving wil aan de hand van cijfers snel weten wat er gebeurt in de wereld om ons heen. Het CBS voorziet in relevante en onafhankelijke cijfers over uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen. Deze veranderingen vragen van het CBS een grote mate van flexibiliteit, en daar zetten onze collega’s zich iedere dag hard voor in. Of het nu gaat om klimaatverandering, duurzaamheid, de woonopgave of armoede: wij beantwoorden aan de behoefte om transparante en toegankelijke informatie te verstrekken.

CBS als werkgever

Het CBS is een flexibele werkgever, waar we luisteren naar de inbreng en mening van onze medewerkers. Met ruim 2.000 collega’s zijn we als CBS meer en meer een afspiegeling van de samenleving.

Het CBS bestaat uit betrokken mensen van verschillende leeftijden, nationaliteiten, seksuele voorkeuren, studierichtingen en loopbanen. Samen hebben we één doel: met vakmanschap werken aan een dynamische organisatie die op de toekomst is voorbereid. Het CBS is een organisatie die volop in ontwikkeling is en ruimte biedt voor jouw ideeën en jouw kennis.

Iedereen is welkom bij het CBS. Wij willen graag je talent van waarde laten zijn in een omgeving waar je jezelf bent. Dat is niet alleen fijn voor jou, maar ook goed voor ons. Diversiteit brengt immers nieuwe inzichten, kennis en visie in de organisatie.

Statistiek maken

Het CBS staat voor een goed geïnformeerde samenleving, op basis van feiten. Als hét statistisch bureau van Nederland geven we met betrouwbare statistische informatie en data inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Daarmee voedt het CBS het maatschappelijk debat, onderzoek, beleidsontwikkeling en besluitvorming. Het CBS publiceert cijfers over onderwerpen die iedereen aangaan. Al die informatie is gratis beschikbaar voor iedereen.

Contact opnemen

Heb je een specifieke vraag of wil je meer weten over werken bij Centraal bureau voor de statistiek (CBS)?
Neem dan contact met ze op via

Bezoekadres

Henri Faasdreef 312
2492 JP Den Haag
Nederland

Contact en website