AI-Act van kracht: wat betekent dit voor levens- en zorgverzekeraars?

Op woensdag 13 maart 2024 stemde het Europees Parlement in met de AI-Act: een verordening die eisen stelt aan AI-systemen die bedrijven in Europa gebruiken. Levens- en zorgverzekeraars zijn ingedeeld in de ‘hoog risico categorie’. Voor deze categorie gelden de zwaarste eisen bij het toepassen van AI-systemen richting hun klanten. Wat betekent dit?

Levens- en zorgverzekeraars vallen dus onder artikel 6 lid 2, die verwijst naar bijlage 3. Daar vinden we de passage, die bepaalt dat zorg- en levensverzekeringen onder de hoog risico categorie vallen:

AI systems intended to be used for risk assessment and pricing in relation to natural persons in the case of life and health insurance.

Guidance vanuit EIOPA

EIOPA werkt aan guidance (voorzien voor 2024) waarbij EIOPA naar verwachting ook in zal gaan op de overlap tussen de eisen uit de nieuwe wet en het bestaande risicomanagement dat onder Solvency II verplicht is. Het Verbond volgt dit op de voet. Voor de zomer organiseert het Verbond een eerste webinar over de eisen uit de AI-Act.

Lees verder >>