Cybersecurity & trust cruciaal voor geautomatiseerd rijden

Cybersecurity & trust cruciaal voor geautomatiseerd rijden

Artikel Peter-Paul Schackmann TNO: "Geautomatiseerd rijden wordt alleen mogelijk als voertuigen ook externe data kunnen gebruiken als input voor de rijtaak. Maar hoe zorg je er voor dat er geen onveilige data wordt gebruikt die tot fouten of zelfs ongelukken kunnen leiden?"

Artikel Peter-Paul Schackmann TNO

Geautomatiseerd rijden wordt alleen mogelijk als voertuigen ook externe data kunnen gebruiken als input voor de rijtaak. Maar hoe zorg je er voor dat er geen onveilige data wordt gebruikt die tot fouten of zelfs ongelukken kunnen leiden? TNO adresseert belangrijke vragen op het gebied van  cybersecurity & trust binnen het automotive domein en werkt met partners in de keten aan oplossingen. “Nederland moet het voortouw nemen.”

Autofabrikanten wereldwijd zijn druk bezig met het ontwikkelen van voertuigen die steeds meer rijtaken van de bestuurder kunnen overnemen. Een belangrijke voorwaarde om de stap te kunnen zetten naar volledig geautomatiseerd rijden is cybersecurity & trust. Het is een onderwerp waar meerdere afdelingen binnen TNO bij betrokken zijn, wat de complexiteit van dit domein aangeeft.

Bastiaan Wissingh, Senior Research Scientist C-ITS Communication en Computer Networking bij TNO: “De reden dat cybersecurity & trust voor automotive veel aandacht vraagt, is omdat je bij smart mobility concepten virtuele systemen aan fysieke systemen gaat koppelen.