Dark Patterns tegen Bright Patterns

Dark Patterns tegen Bright Patterns

Consumenten zijn vaak bezorgd over hun online privacy. Veel mensen denken dat ze er geen invloed op hebben, zelfs als je de keuze hebt om data te delen of niet. De keuze wordt niet makkelijker gemaakt door ‘dark patterns’. Wat zijn dat en hoe kunnen merken er afstand van nemen? Joanna Strycharz schreef er voor SWOCC een blog over.

Consumenten zijn vaak bezorgd over hun online privacy. Veel mensen denken dat ze er geen invloed op hebben, zelfs als je de keuze hebt om data te delen of niet. De keuze wordt niet makkelijker gemaakt door ‘dark patterns’. Wat zijn dat en hoe kunnen merken er afstand van nemen? Joanna Strycharz schreef er voor SWOCC een blog over.

Consumenten willen controle over hun online privacy, maar voelen zich vaak machteloos vanwege ‘dark patterns’. Hieronder vallen manipulatieve ontwerpkeuzes in gebruikersinterfaces, zoals privacy-instellingen, die irritatie bij consumenten veroorzaken en juridische gevolgen kunnen hebben. Een alternatief voor dark patterns zijn ‘bright patterns’, ontwerpprincipes die privacyvriendelijke opties benadrukken en kunnen leiden tot hogere consumententevredenheid en betere klantrelaties.

Nagging

Dark patterns verwijzen naar ontwerpkeuzes in gebruikersinterfaces die gebruikers opzettelijk een actie laten ondernemen wat ze anders misschien niet zouden doen. Recent onderzoek heeft ze in vier types ingedeeld: ‘nagging’, ‘obstruction’, ‘sneaking’ en ‘interface inference’. Deze patronen zijn te vinden in verschillende online contexten, waaronder e-commerce websites, socialemediaplatforms en vooral in privacy-instellingen. Ze kunnen grote gevolgen hebben voor de privacy en autonomie van gebruikers.

Lees verder >>