De Data Governance Act: een korte kennismaking

De Data Governance Act: een korte kennismaking

Meer gegevens, meer datagedreven innovatie, meer blije burgers en bedrijven! De Europese Commissie is enthousiast over haar Data Governance Act (‘DGA’). Hoe zit het precies?

door Aakriti Bhatia, ICT Recht

Meer gegevens, meer datagedreven innovatie, meer blije burgers en bedrijven! De Europese Commissie is enthousiast over haar Data Governance Act (‘DGA’). De DGA is van toepassing sinds 24 september 2023 en vormt een belangrijke pijler van de Europese Data Strategie. Het doel van de deze strategie? Het creëren van gemeenschappelijke Europese gegevensruimten om meer datagedreven innovatie mogelijk te maken. Denk hierbij aan de verbetering van gepersonaliseerde medische behandelingen en het beter trainen van AI-systemen. Om de daarvoor noodzakelijke gegevensuitwisselingen te stimuleren, is vertrouwen in deze uitwisselingen een must. Het hoofddoel van de DGA is daarom om dit vertrouwen te vergroten. Hieronder worden de verplichtingen die voortvloeien uit de DGA kort toegelicht.

Meer hergebruik van beschermde gegevens

De DGA stelt ten eerste verplichtingen vast om ervoor te zorgen dat bedrijven gemakkelijker beschermde gegevens kunnen hergebruiken die in bezit zijn van openbare lichamen. Onder het begrip ‘gegevens’ van de DGA vallen zowel persoonsgegevens als niet-persoonsgebonden gegevens. Deze gegevens kunnen beschermd zijn onder bijvoorbeeld de Algemene Verordening Persoonsgegevens (‘AVG’) of een intellectueel eigendomsrecht. Openbare lichamen, zoals provincies en gemeenten, bezitten dit soort gegevens op grote schaal. Deze gegevens kunnen bedrijven goed gebruiken om te innoveren. Openbare lichamen zijn daarom verplicht om voorwaarden op te stellen waaronder zij een verzoek tot hergebruik van bedrijven toewijzen. Deze voorwaarden moeten publiekelijk toegankelijk zijn.

[....]