Van beleid naar praktijk: Prototypes van de transparantievereisten van de EU AI Verordening

Van beleid naar praktijk: Prototypes van de transparantievereisten van de EU AI Verordening

In een tijdperk waarin kunstmatige intelligentie (AI) onze wereld in toenemende mate vormgeeft, zijn transparantie en vertrouwen in AI-systemen steeds belangrijker. Transparantie is ook één van de fundamenten van de AI Verordening van de Europese Unie. Ons recente beleidsprototyperingproject dook in het wetsvoorstel en onderzocht en testte de transparantievereisten om waardevolle inzichten te verschaffen voor zowel beleidsmakers als professionals.

De EU AI Verordening (AIV) bevat twee soorten transparantievereisten:

  • Gebruiksaanwijzingen voor AI-systemen met een hoog risico, zoals bepaald in artikel 13 AIV.
  • Openbaarmakingsvereisten voor interactieve AI en door AI gegenereerde inhoud, zoals bepaald in artikel 52 AIV.

Ons rapport is een uitgebreide verkenning van deze vereisten en biedt een praktische kijk op de implementatie en de gevolgen ervan.

Structuur van het project en rapport

Het rapport geeft eerst een inleiding over beleidsprototypes, gevolgd door een gedetailleerde blik op de fasen van het project. De kern van ons rapport ligt in de ontwikkeling en evaluatie van prototypes van gebruiksaanwijzingen en disclaimers, verrijkt met feedback van belanghebbenden. Het laatste onderdeel van het rapport bevat juridische feedback op artikelen 13 en 52, en biedt een multidimensionale kijk op de implicaties van de AI Verordening. (N.B.: wij baseerden ons op het Europese Commissie-voorstel en de compromistekst binnen de Raad van de EU).

Lees verder >>


Bron: Kenniscentrum Data & Maatschappij | Klik hier voor het originele bericht